WKH直 軸承 連桿用滾
U+ER 內仁 交叉滾子
UCF- ge 角接觸滾
C內仁 內仁 NACH
CLCI 型錄 C4HR
B內仁 內仁 SDM-
ange C-Lu
ASAH 型錄 直線導軌
陶瓷球 瓷球 深溝滾珠
線軸承 一般機械 No-S
軸承 / bearing
2023/12/6 下午 07:41:44